Mnohokrát děkujeme partnerům za stálou podporu našeho útulku a zachráněných kočiček.