Dobrovolnictví

Rádi v našem útulku přivítáme kohokoliv, kdo je ochoten se s námi podílet na záchraně koček. Všichni, kdo se nyní podílejí na chodu útulku jsou pouze dobrovolníci a vykonávají činnost bez nároku na finanční ohodnocení a vžday uvítáme někoho, kdo je ochotný přidat ruku k dílu. 

 

Nejčastější formou dobrovolnictví je dočaskování – poskytování dočasné péče pro kočičky bez domova, uvítáme však i jakoukoliv jinou pomoc. Dále nejčastěji využíváme dobrovolníků pro převozy koček či výbavy útulku a dočasek mezi městy, na úklid prostor útulku, který se mimo jiné ve velkém koná i pravidelně každou sobotu, nebo při samotné záchraně koček při pomoci s jejich bezpečným odchytem. Uvítáme i pokud nám někdo pomůže s propagací útulku a to jak vytisknutím a vylepením plakátků nebo při sdílení našich výzev na sociálních sítích. 

 

Nyní budujeme nový útulek a moc oceníme i kohokoliv, kdo se cítí i na odbornější práce při přestavbě starších budov a úpravách pozemku. 

 

Pokud máte jakékoliv možnosti nebo nápady, jak i vy můžete útulku pomoci, prosíme, kontaktujte nás na čísle +420 775 229 240, e-mailu: zlin@zlin-dobreruce.cz nebo na našich sociálních sítích @DobreRuceZlin.

Dočasná péče

Dočasnou péčí je myšleno poskytnutí dočasného domova kočce, které nemůže být z různých důvodů umístěna v útulku, např:

  • kočka březí, na porod a odchování koťátek
  • kočka na vymazlení
  • kočka, která musí projít karanténou (kapacita naší karantény bohužel nezvládá nápor nových příjmů a neočkované kočky nemůžeme do útulku přijmout)
  • kočka nemocná nebo po zákroku, která vyžaduje intenzivní péči
  • kočka, která dlouhodobý pobyt v útulku nesnáší dobře

Nejčastěji však dočasky využíváme pro koťata. Pokud milujete malé chlupaté vrnící kuličky štěstí, pak jste náš člověk!

Kdo je dočaskář?

Dočaskářem může být každý, kdo před osudy nezaopatřených zvířat nezavírá oči. Mnoho dočaskářů má vlastní psy, kočky, koně a zároveň pomáhá zvířecím bezdomovcům. Jiní naopak nemají podmínky pro to, aby zvíře trvale vlastnili a forma dočasné pomoci jim vyhovuje. Dočaskářem se mohou stát i nezletilí, se souhlasem svých zákonných zástupců.

Jak dlouho dočaska trvá?

Délka pobytu zvířete v dočasce je vždy individuální. Roli sehrávají možnosti dočaskáře (čas, prostory, finance atd.) a potřeby konkrétního zvířete (v závislosti na jeho velikosti, pohlaví, fyzickém a psychickém stavu). Nepsané pravidlo říká, že zvíře je v dočasné péči umístěno tak dlouho, dokud se mu nenajde trvalý domov nebo tak dlouho, jak to podmínky dočaskáře umožňují.
U koťat je to zpravidla do věku 12 týdnů, kdy mohou jít do adopce.

Kdo hradí náklady dočasky?

Ideální dočaskář je schopen pokrýt alespoň část obvyklých nákladů z vlastních zdrojů. Maximální výši nákladů můžeme před převzetím zvířete společně konzultovat. Jsme však schopni zajišťovat minimálně dovoz stravy a podestýlky. V případě nemocných zvířat jsou samozřejmostí léky. Dopravu k veterinárním kontrolám a úkonům může zajistit jak dočaskář, tak útulek, vše je na domluvě. Dočaskář po dobu poskytování dočasné péče nese za zvíře a škody jím způsobené plnou zodpovědnost; zvíře zůstává ve vlastnictví útulku, dokud není adoptováno.

 

Text převzat a upraven ze stránek úžasného spolku Dočasky.cz

Jak se stát naším dočaskářem?

Napište nám nebo zavolejte (+420 775 229 240). Můžete se pak osobně zastavit v některé z dočasných péčí, setkat se s ostatními dočaskáři a zeptat se na vše, co vás zajímá. 

Předání zdravé a spokojené kočky novému majiteli je ta nejkrásnější odměna, kterou si dočaskář za svou práci zaslouží.
Mnohokrát děkujeme všem, kteří to s námi táhnou celé roky, i potenciálním nováčkům. Bez dočaskářů, jejich práce a pomoci by to nešlo!