Dočasná péče

Dočasnou péčí je myšleno poskytnutí dočasného domova zvířeti, které nemůže být z různých důvodů umístěno v útulku, např:

  • zvířata, která musejí projít karanténou (kapacita naší karantény bohužel nezvládá nápor nových příjmů a neočkované kočky nemůžeme do depozita přijmout)
  • zvířata nemocná, nebo po zákrocích, které vyžadují intenzivní péči
  • zvířata, která dlouhodobý pobyt v útulku nesnášejí dobře

Nejčastěji však dočasky využíváme pro koťata. Pokud milujete malé chlupaté vrnící kuličky štěstí, pak jste náš člověk!

Kdo je dočaskář?

Dočaskářem může být každý, kdo před osudy nezaopatřených zvířat nezavírá oči. Mnoho dočaskářů má vlastní psy, kočky, koně a zároveň pomáhá zvířecím bezdomovcům. Jiní naopak nemají podmínky pro to, aby zvíře trvale vlastnili a forma dočasné pomoci jim vyhovuje. Dočaskářem se mohou stát i nezletilí, se souhlasem svých zákonných zástupců.

Jak dlouho dočaska trvá?

Délka pobytu zvířete v dočasce je vždy individuální. Roli sehrávají možnosti dočaskáře (čas, prostory, finance atd.) a potřeby konkrétního zvířete (v závislosti na jeho velikosti, pohlaví, fyzickém a psychickém stavu). Nepsané pravidlo říká, že zvíře je v dočasné péči umístěno tak dlouho, dokud se mu nenajde trvalý domov, nebo tak dlouho, jak to podmínky dočaskáře umožňují.
U koťat je to zpravidla 6 týdnů (potřebují absolvovat dvě kola očkování).

Kdo hradí náklady dočasky?

Ideální dočaskář je schopen pokrýt alespoň část obvyklých nákladů z vlastních zdrojů. Maximální výši nákladů můžeme před převzetím zvířete společně konzultovat. Jsme však schopni zajišťovat minimálně dovoz stravy a podestýlky. V případě nemocných zvířat jsou samozřejmostí léky. Dopravu k veterinárním kontrolám a úkonům může zajistit jak dočaskář, tak depozitum, vše je na domluvě. Dočaskář po dobu poskytování dočasné péče nese za zvíře a škody jím způsobené plnou zodpovědnost; zvíře zůstává ve vlastnictví depozita, dokud není adoptováno.

Jak se stát naším dočaskářem?

Napište nám, nebo zavolejte (+420 775 229 240). Můžete se pak osobně zastavit v depozitu, setkat se s ostatními dočaskáři a zeptat na vše, co vás zajímá. Dočasná péče je nejsložitější ze všech forem pomoci, zahrnuje v sobě podporu finanční, materiální i časovou, ale předání zdravé a spokojené kočky novému majiteli je ta nejkrásnější odměna, kterou si svou tvrdou prací zasloužíte.
Mnohokrát děkujeme všem, kteří to s námi táhnou celé roky, i potenciálním nováčkům. Bez vás by to nešlo!

Text převzat a upraven ze stránek úžasného spolku Dočasky.cz

Scroll to Top